Suomen Vietnamilaisten yhdistyksen hallituksen kokoonpano
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 19 Tháng 3 2013 20:09

Suomen Vietnamilaisten yhdistyksen  vuosikokouksessa 25.5.2013 valittiin hallituksen kokoonpanoksi seuraavat henkilöt toimikaudelle 1.7.2013-30.6.2015

Hallituksen nimenkirjoittajat:

Puheenjohtaja: Nga Nguyen-Pakarinen, Porvoo, puh 0405032847

Vara puheenjohtaja:  Duong Thi Tuyet, Espoo, puh 0408328609

Vara puheenjohtaja: Vu Thi Mem, Vantaa, puh 0405721070

Vara puheenjohtaja: Vu Hoang nam, Espoo, puh 045 8719366

Hallituksen muut jäsennet:

Rahastonhoitaja:      Le Linh Hue , Helsinki, puh 0405038684

Sihteeri:                  Tran Thuy, Espoo, puh 0400774235

 

Tilintarkastajat:         Vu Thuy, Espoo  ja Pham Thi Chanh, Porvoo

Hallituksen toimihenkilöt:

Hoang Minh Phuong,  Vantaa

Trinh Thuy Nga, Espoo

Huynh Minh Dau, Vantaa

Chi Hoa, Turku

Hai Yen, Helsinki

Phuong Men, Tampere

Tran Phuoc Thanh, Tampere

Nguyen Huu Minh, Espoo

Phan Tan Trung, Nykarleby

Hoang Minh Phuong,  Vantaa

Bui Le Thuy, Espoo

Dinh Anh Toan, Helsinki

Trieu Vu Hung, Helsinki

Quoc Minh, Vantaa

Chi Xuan, Tampere

Luu Le Thuy, Vaasa

Nguyen Minh hang, Vaasa

 

 

Suomen Vietnamilaisten yhdistyksen  vuosikokouksessa 20.6.2010 valittiin hallituksen kokoonpanoksi seuraavat henkilöt Toimikaudelle 20.6.2010-30.6.2013

Hallituksen nimenkirjoittajat:

Puheenjohtaja: Nga Nguyen-Pakarinen, Porvoo

Vara puheenjohtaja:  Duong Thi Tuyet, Espoo

Vara puheenjohtaja:  Dinh Anh Toan, Helsinki

Vara puheenjohtaja:  Huynh Minh Dau, Helsinki

Vara puheenjohtaja:  Phan Tan Trung, Nykarleby

Vara puheenjohtaja:  Tran Phuoc Thanh, Tampere

Hallituksen muut jäsennet:

Rahastonhoitaja:      Le Linh Hue , Helsinki

Sihteeri:                  Tran Thuy, Espoo

Tilintarkastajat:        Vu Thi Mem, Vantaa  ja  Vu Thuy, Espoo

 

Hallituksen toimihenkilöt:

Phuong Men, Tampere

Trieu Vu Hung, Helsinki

Hoang Minh Phuong,  Helsinki

Pham Thi Chanh, Porvoo

Dang Xuan Quang,  Helsinki

Pham Van Tung, Jakobstad

Tran Henry, Jakobstad

Quoc Minh, Vantaa

Chi Hoa, Turku

Chi Xuan, Tampere

Dinh Thu Trang, Helsinki

 

 

Toimintakertomus 2007

1. Yleistä

Suomen Vietnamilaisten yhteisö ry (tässä asiakirjassa siitä käytetään nimitystä yhdistys) perustettiin virallistesti perustamiskokouksessa 26.5.2007 Helsingissä. Yhdistyksen toiminta on valtakunnallinen. Yhdistys on toiminut aktiivisena rekisteröitymättömänä vuosia.

2. Sisäasiat

Yhdistyksen rekisteröintiä on hoitanut sihteeri Nhan Huynh, ja hakemus rekisteröitymiseksi on saapunut Patentti ja rekisterihallintoon 10.7.2007. Yhdistys on rekisteröity Patentti ja rekisterihallinnon yhdistysrekisteriin 26.10.2007. Yhdistys odottelee rekisteröitymistä kaupparekisteriin aatteellisena yhdistyksenä Y-tunnuksen saamiseksi. Yhdistyksen logo ja leimasimen suunnittelu ja hankinta siirtynevät vuodelle 2008.

Yhdistyksen hallituksen kokoonpanoiksi valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtajia ja toimintahenkilöitä eri paikkakunnilta kuten Porvoosta, Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Tampereelta ja Uuskaarrepyystä.

3. Suhdeasiat

Yhdistys on pitänyt yhteyttä Vietnamin suurlähetystöön ja saanut päivitettyä tietoa, joita on tiedotettu jäsenistölle. Esimerkkinä tärkeästä tiedotuksesta oli tiedote koskien viisumivapautta Vietnamin matkalle ja menetelmät viisumivapauden saamiseksi. Alustettiin suhteiden luomista muihinkin järjestöihin kuten Vietnam seuraan. Kutsuttiin lehdistöä ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kulttuuritoimien edustajia viettämään yhdistyksen kulttuuritapahtumia.

4. Tiedotus

Yhdistys on hoitanut tiedotusta sähköpostilla ja ilmoitustauluilla, jotka ovat sijainneet vietnamilaisten suosimissa elintarvikekaupoissa Helsingissä sekä Vietnamin suurlähetystössä. Yhdistyksen kotisivut perustettiin ilmaispalvelimelle, ja on koekäytössä. Mielipiteet koekäytöstä saadaan keväällä 2008.

Jäsenet

Jäsenmaksu oli vuosikokouksen mukaan porrastettu. Jäsen sai valita minkä suuruisen summan maksaa liittyessä jäseneksi. Valmiissa jäsenliittymislomakkeissa oli valmiit maksuvaihtoehdot 5€/10€/15€/muu summa. Jäsenmäärä oli vuoden 2007 lopussa 636 jäsentä. Jäsenmaksuja jäi saamatta noin sadalta jäseneltä. Jäseniä oli eniten pääkaupunkiseuduilta. Jäsenjakauma asumisalueen mukaan on:


Vantaa 110, Helsinki 80, Espoo 60, Turku 60, Porvoo 50, Tampere 40, Vaasan seudulta 40, Oulun seutu 30, Hyvinkää-Riihimäki-Järvenpää-Kerava – alueet 50, Joensuun lähiseutu 20, ja Rovaniemi ja Pohjois-Suomi 30 sekä muut alueet noin 60.

6. Ohjelma- ja tapahtumatoiminta

Järjestettiin kaksi suurta yleisötapahtumaa TET ja TET TRUNG THU. TET osallistuja määrä oli arviolta 1600 henkilöä ja TET TRUNG THU noin 700. TET tapahtuma toteutettiin Vietnamin suurlähetystön kanssa yhteistyössä. Edustusto järjesti tunnetuista artisteista koostuvan 15 hengen esiintyjäseurueen Vietnamista esiintymään. Lisäksi järjestettiin lukuisia pieniä tapahtumia kuten kesäseuroja ja vanhempien keskusteluiltoja. Perustamisvuoden kunniaksi tapahtumat olivat kaikki pääsymaksuttomia. Jäseneksi ilmoittautumisia kahden päätapahtuman yhteydessä oli runsasta.

7. Talous

Yhdistyksen tilinpäätöstä tehdään paraikaa. Tilinpäätöksen arvioitu valmistuminen on maaliskuussa 2007. Vuosikokous tullee olemaan toukokuun jälkeen. Tilinpäätös ja vuosikertomus annetaan viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

 

 

Toimintasuunnitelma 2008

 

Yleistä

Suomen Vietnamilaisten yhteisö ry (tässä asiakirjassa siitä käytetään nimitystä yhdistys) pyrkii kehittämään toimintansa perustuen viime vuoden kokemukseen. Jäsenmäärätavoite on 1000 jäsentä. Vietnamilaistaustaisia on Suomessa noin 6000, eli tuleville toimikausille on mahdollista asettaa korkeammat jäsentavoitteet.

1. Sisäasiat

Yhdistys odottelee rekisteröitymistä Patentti ja rekisterihallinnon yhdistysrekisteriin. Hakemus on jätetty kesällä 2007, eli päätös saattaa tulla vielä vuoden 2007 puolella. Yhdistys aikoo myös rekisteröityä kaupparekisteriin aatteellisena yhdistyksenä Y-tunnuksen saamiseksi. Yhdistys suunnittelee logon ja hankki leimaisimen.

2. Suhdeasiat

Yhdistys pyrkii monikulttuuriseen yhteistyöhön, luomalla suhteita Suomessa oleviin sidosryhmiin, yhdistyksiin ja seuroihin. Yhdistys harjoittaa kirjeenvaihtoa ja yhteydenpitoa ulkomailla toimiviin vietnamilaisiin järjestöihin.

3. Tiedotus

Yhdistyksen tiedottaminen tulee keskittymään sähköpostilla tiedottamiseen, ja jäsenillä joilla ei ole mahdollisuutta käyttää Internetiä sähköpostin lukemiseen, pyritään aika-ajoin tiedottamaan perinteisillä kirje postituksella. Tiedotusta tullaan toteuttamaan vietnamin ja suomen kielellä.

Yhdistys rakentaa Internet sivuston, joka toimii eräänä tärkeänä tiedotuskanavana. Sähköpostiviesteillä tiedotetaan lyhyesti ja yhdistyksen kotisivuja käytetään tiedotuksen tarkentamisessa. Yhdistyksen kotisivuja muokataan luomaan keskustelupalstaa, minkä uskotaan saavan yhdistyksen kotisivut parempaan näkyvyyteen ja siten tehostamaan tiedotusta.

Yhdistys tiedustelee kiinnostusta julkaisutoiminnan aloittamiselle. Sitä varten perustetaan lehtitoimikunta, joka koostunee 5-10 vapaaehtoisesta.

 

5. Jäsenet

Jäsenmäärä vuoden 2007 lopussa oli 636, jäsentavoite vuodelle 2008 on 1000 jäsentä. Toiminnan kehittämiseksi yhdistyksen hallitus kerää jäseniltään palautetta ja kehitysideoita. Jäsenille annetaan myös mahdollisuus osallistua tapahtumien kehittämiseen, niin suunnittelun kuin myös toteuttamisen tasolla. Palveluiden tuottamisessa tavoitteena on käynnistää opetuskursseja jäsenten vietnamin kielen parantamiseksi. Ensisijassa ovat nuoret vietnamilaiset joilta vietnamin kielen taito on katoamassa, Kielikurssien tarkoituksena on tukea kouluissa tarjottavan vietnaminkielen opetustasta, joka joissain kouluissa on niukkaa. Kieliopetuksen ohessa kielikerhoissa järjestetään myös vapaa-aikatoimintaa.

Yhdistys tuottaa Maahanmuuttajajäsenille materiaalia ja on yhteydessä viranomaisiin erilaisessa yhteistyön merkeissä edistäkseen jäsenen kotoutumista. Yhdistys osallistuu yhteistyöhön eri tahojen kanssa edistäkseen yhteiskunnasta syrjäytyneiden jäsenten takaisin saattamisessa yhteiskuntaan.

6. Ohjelma- ja tapahtumatoiminta

Toiminnan kehittämiseksi ja sen viemisessä jäsenten keskuuteen koskee myös ohjelmatoimintaa. Yhdistys tullee tarjoamaan mahdollisuuden jäsenilleen ylläpitää vietnamilaisia kulttuurillisia perinteitä, ruokakulttuuria, kirjallisuutta, musiikki- ja muita taiteenlajia. Yhdistys aloittaa musiikkitapahtumien järjestämisen edistääkseen vietnamilaisen musiikki taitojen kehittymisen jäsenten keskuudessa. Bändin perustamista voidaan tukea tilojen ja laitteiston vuokralla ja opettajan. Urheilutoimintaa tullaan kehittämään ja urheilukilpailuja järjestetään. Yhdistys aikoo olla mukana vietnamilaisen nuorisokulttuurin kehittämisessä.

Suurina tapahtumina yhdistys pyrkii vietnamilaiset suurjuhlapäivät yleisötilaisuutena, joita on kuujuhla ”tet trung thu” ja uuden vuoden juhla ”tet nguyen dan”. Nämä suuret tilaisuudet ovat erinomaisia tilaisuuksia kehittää ja tukea vietnamilaisen nuorison omaa kulttuuria musiikissa ja muussa taiteen lajissa.

Nuorisotoimintaan panostetaan ennaltaehkäisemään rasismin ja päihdeongelmilta. Suunnitellaan ja toteutetaan kesäleiritapahtumia ja erilaisia urheilutapahtumia. Kannustetaan nuoreja kouluttautumaan oman tulevaisuuden työuran turvaamiseksi. Motivoidaan oman äidinkielen opiskelua palkitsemalla ansioituneet erilaisissa taitokilpailuissa kuten vietnamin kielen kirjoituskilpailuissa. Myös matematiikasta ja taideaineista sekä ulkomaan kieleistä järjestetään taitokilpailuja.

7. Talous

Yhdistys selvittää edellytyksiä avustusrahojen hakemiseen. Tulon lähteinä pidetään myös satunnaiset lahjoitukset ja kannatusmaksut esimerkiksi yrittäjiltä. Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous keväällä 2008. Yhdistyksen tapahtumista otetaan pääsymaksut kattamaan kuluja sellaisissa tapahtumissa, joissa järjestelykulut ovat suuret.

Irtaimiston hankintoja tullaan tekemään tarpeen mukaan ja mikäli sen hyöty osoittautuu kannattavammaksi kuin vastaavan palvelun vuokraaminen.