Danh sách tài trợ Trung THu 2013 PDF In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 23 Tháng 10 2013 20:17

Tài khoản ngân hàng của Hội người Việt.

Mọi đóng góp xin chuyển vào tài khoản của Hội Người Việt theo số sau:

Suomen Vietnamilaisten Yhteisö Ry

Nordea, 102530-247679

IBAN:  FI91 1025 3000 2476 79

BIC/SWIFT     NDEAFIHH

 

HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI PHẦN LAN GỞI LỜI TRI ÂN ĐẾN TẤT CẢ QUÝ  VỊ ĐÃ ĐÓNG GÓP VÀ ỦNG HỘ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI XUYÊN SUỐT THỜI GIAN QUA

Mọi đóng góp, dù rất nhỏ đều mang những ý nghĩa thân thương nhất mà cộng đồng đã dành cho Hội người Việt. Xin trân trọng cảm ơn!

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRUNG THU 2013

 

Họ và tên.

 

Co                                     20,00

Anh Na                               10,00

Chùa Turku                         100,00

Cháu Vi                              20,00

Anh Thịnh                          10,00

Chị Trang                            20,00

Thúy Anh                           10,00

Bảo,Diểm                           20,00

Hương Thắng                     20,00

Nhung                               20,00

Mận&Jari                            20,00

Vân, Vinh                           20,00

Hoài                                   20,00

Sáng Qúy                            20,00

Phạm Mai                           20,00

Kim                                   10,00

Phan t Phượng                   20,00

Hà Trung                            20,00

Thùy Đoan, Porvoo             100,00

Nguyệt+Tero Lipsonen         50,00

Lê Thanh Tâm                     10,00

Lưu thị Chung                     20,00

Đinh thị Ngà                       20,00

Vũ thị Hồng                       20,00

Nhung Jonni                       20,00

Quyền                               10,00

Cường                                10,00

Huệ                                   20,00

Lệ Quyên                            20,00

Lễ                                     20,00

Thủy Jari                             50,00

Thư                                    10,00

Hùng                                  10,00

Sơn Turku                           10,00

Tâm Vanta                          50,00

Gia Hào                              10,00

Nga Lợi                              30,00

Quảng Thảo                        20,00

Mỹ Lan                               20,00

Con trai Tâm                       10,00

Chị tám Mến                       20,00

Hồng                                 20,00

Ánh                                   20,00

Cường                                20,00

Tuấn                                  20,00

Đức Hiếu                            20,00

Trần Quới                          20,00

Dẩu Tuyết                         50,00

Yến Nhàn                         50,00

Quyên                             10,00

Chinh                               5,00

Elina                                 5,00

Chính                               20,00

Thu                                10,00

Thu,Bình                         10,00

Huyền                             20,00

Vô danh                          5,00

Nga Bình                         30,00

Quang Phương                 20,00

Xuân Nhi                        10,00

Thiệu                             20,00

Gđ Dung Liêm                  20,00

Phạm Minh                      50,00

Hoàng Mai                     100,00

Tuấn Kiệt                      20,00

Bình Trinh                     50,00

Yêm, Phương               100,00

Ngọc Mai 50,00

 

Nguyệt Thành                20,00

Quang Phương             100,00

Quang Huyền                20,00

Thi Nguyệt                  10,00

Vô danh                        8,00

Hoa Tiên                       10,00

Ngọc Anh                      10,00

Em Bé                          20,00

Toàn, Tâm                   20,00

Diệu                            20,00

Thanh, Dũng               100,00

Sủi, Hòa                      50,00

Vân                            50,00

Cúc                            20,00

 

Thu                           40,00

Bạn của chi Huệ 40,00

Bác Trọng và gia đình tại Turku 70,00

Cập nhật ngày Chủ nhật, 28 Tháng 5 2017 18:42