Ban Chấp Hành Hội Người Việt tại Phần Lan nhiệm kỳ 2013-2015 PDF In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 16 Tháng 4 2013 12:51

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI PHẦN LANNHIỆM KỲ 2013 – 2015

 • Hội trưởng: Nga Nguyễn-Pakarinen (Porvoo)
 • Hội phó thường trực: Dương Thị Tuyết (Espoo)
 • Hội phó thường trực: Vũ Thị Mềm (Vantaa)  
 • Hội phó thường trực: Vũ Hoàng Nam (Espoo)
 •  
 • Thư ký : Trần Thủy (Espoo)
 • Thủ quỹLê Linh Huệ Lily (Helsinki)
 • Vũ Thị Thanh Thủy (Espoo) Thanh tra tài chánh
 • Phạm Thị Chánh (Porvoo) Thanh tra tài chánh
 •  
 • Các ủy viên:
 • Hoàng Minh Phượng (Vantaa)
 • Trịnh Thúy Nga (Espoo)
 • Huỳnh Minh Dẫu (Helsinki)
 • Hải Yến ( Helsinki)
 • Chị Hòa (Turku)
 • Phương Mến (Tampere)
 • Trần Phước Thành(Tampere)
 • Nguyễn Hữu Minh (Espoo)
 • Phan Tấn Trung (Pietarsaari)
 • Bùi Lê Thúy (Espoo)
 • Dinh Anh Toan (Helsinki)
 • Phạm Quốc Minh (Helsinki)
 • Triệu Vũ Hưng (Helsinki)
 • Trần Thị Xuân (Tampere)
 • Lưu Lệ Thủy ( Vaasa)
 • Nguyễn Minh Hằng (Vaasa)
 • Vu Hoang Nam (Helsinki)
 • Phan Hang Nga (Helsinki)
 
 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI PHẦN LAN NHIỆM KỲ 2010 – 2013

 • Hội trưởng: Nga Nguyễn-Pakarinen (Porvoo)
 • Hội phó thường trực: Dương Thị Tuyết (Espoo)
 • Hội phó thường trực: Huỳnh Minh Dẫu (Helsinki)
 • Hội phó thường trực: Đinh Anh Toàn (Helsinki)
 • Hội phó phụ trách khu vực miền bắc: Phan Tấn Trung (Pietarsaari)
 • Hội phó phụ trách khu vực miền tây: Trần Phước Thành (Tampere)
 •  
 • Thư ký : Trần Thủy (Espoo)
 • Thủ quỹ: Lê Linh Huệ Lily (Helsinki)
 •  
 • Các ủy viên:
 • Vũ Thị Mềm (Vantaa) Thanh tra tài chánh
 • Vũ Thị Thanh Thủy (Espoo) Thanh tra tài chánh
 • Phương Mến (Tampere)
 • Phạm Thị Chánh (Porvoo)
 • Nguyễn Hữu Minh (Espoo)
 • Hoàng Minh Phượng (Vantaa)
 • Bùi Lê Thúy (Espoo)
 • Trịnh Thúy Nga (Espoo)
 • Phạm Quốc Minh (Helsinki)
 • Đặng Xuân Quang (Helsinki)
 • Trần Henry (Quý, Pietarsaari)
 • Pham Đình Tụng (Jakobstad)
 • Triệu Vũ Hưng (Helsinki)
 • Đinh Thu Trang (Sinh viên)
 • Chị Hòa (Turku)
 • Trần Thị Xuân (Tampere)
Cập nhật ngày Thứ hai, 29 Tháng 6 2015 14:04