THÔNG BÁO về việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam PDF In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 10 Tháng 4 2013 19:06

 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI PHẦN LAN

------------------------------

10.04.2013

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

Theo quy định của Luật Quốc tịch năm 2008, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam và không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị phải đăng ký với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam; nếu không làm thủ tục đăng ký sẽ mất quốc tịch Việt Nam; hạn chót của việc đăng ký giữ quốc tịch là ngày 01/07/2014. Do đó, đề nghị bà con thuộc diện phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam sớm đến Đại sứ quán ta làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch trước thời hạn nêu trên./.

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 10 Tháng 4 2013 19:12